Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Poslední změna:

Jsme velmi potěšeni vaším zájmem o naši společnost. Ochrana osobních údajů je pro vedení společnosti KünzlerBachmann Directmarketing AG obzvláště důležitá. V zásadě je možné používat internetové stránky společnosti KünzlerBachmann Directmarketing AG bez uvedení jakýchkoli osobních údajů. Pokud si však subjekt údajů přeje prostřednictvím našich webových stránek využívat speciální služby naší společnosti'může to vyžadovat zpracování osobních údajů.

Zpracování osobních údajů probíhá vždy v souladu s obecnými předpisy o ochraně osobních údajů a podle předpisů o ochraně osobních údajů platných pro jednotlivé země, které se vztahují na společnost KünzlerBachmann Directmarketing AG, včetně zejména švýcarských předpisů o ochraně osobních údajů. Prostřednictvím těchto zásad ochrany osobních údajů by naše společnost ráda informovala širokou veřejnost o povaze, rozsahu a účelu námi shromažďovaných, používaných a zpracovávaných osobních údajů. Dále budou subjekty údajů prostřednictvím těchto Zásad ochrany osobních údajů informovány o právech, která jim náleží.

Správcem ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů ('GDPR'), jakož i dalších právních předpisů o ochraně osobních údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších předpisů týkajících se práva na ochranu osobních údajů, je:

KünzlerBachmann Directmarketing AG

Haldenstrasse 16A
CH-8306 Brüttisellen
Švýcarsko
Tel: (0) 44 872 34 80
E-mail: +41 (0) 44 872 34 80: info@xcampaign.info

Zástupce ve smyslu čl. 27 GDPR:

Mailprofiler Development s.r.o.
Řeznická 1332/7
Česká republika
Tel: Tel.: +6420482427831
E-mail: +6420482427831, tel: gdpr.officer@mailprofiler.com


1. Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů

1.1 Při návštěvě našich webových stránek

Při návštěvě webových stránek server dočasně ukládá všechny přístupy do záznamového souboru. Až do automatického vymazání se automaticky shromažďují následující informace, včetně:  IP adresy počítače, který podal požadavek, data a času přístupu, názvu a URL načteného souboru, webové stránky, ze které byl přístup uskutečněn, operačního systému počítače používaného uživatelem a prohlížeče používaného uživatelem, jakož i země, ze které uživatel získal přístup.

Shromažďování a zpracování těchto údajů se zpravidla provádí anonymně. Provádí se bez osobních údajů za účelem usnadnění používání webových stránek (navázání spojení), zajištění trvalé bezpečnosti a stability systému a optimalizace internetové nabídky, jakož i pro interní statistické účely. Výše uvedené informace nejsou spojovány s osobními údaji ani s nimi nejsou uchovávány.

Pouze v případě útoku na síťovou infrastrukturu společnosti KünzlerBachmann Directmarketing AG—nebo v případě jiného podezření na neoprávněné nebo zneužívající používání webových stránek—bude IP adresa vyhodnocena za účelem objasnění a obhajoby a v případě potřeby použita proti příslušným uživatelům v rámci trestního řízení pro účely identifikace a pro žaloby v občanském a trestním právu.

Náš oprávněný zájem ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 101/2000 Sb. je v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 101/2000 Sb. 6 odst. 1 písm. f GDPR je přítomen ve výše uvedených účelech.

1.2 Při použití kontaktního formuláře

Na některých stránkách webu najdete tlačítko, které vás přesměruje na náš kontaktní formulář. Při této příležitosti budou na vstupní obrazovce požadovány následující údaje:

 • Titul
 • Jméno a příjmení*
 • Název společnosti*
 • Ulice/číslo
 • PSČ
 • Telefon*
 • Emailová adresa*
 • Dotaz

Údaje označené * musí být uvedeny.

Tyto informace používáme k zodpovězení Vašich dotazů, k poskytnutí Vámi požadovaných služeb nebo k případnému telefonickému kontaktování. Telefonní číslo nebude v žádném případě použito pro marketingové účely. Máme oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR pro zpracování vaší žádosti o kontakt. Proti tomuto zpracování údajů můžete kdykoli vznést námitku (kontaktní údaje viz níže). Kromě toho existuje náš právní základ v případě žádosti o nabídku podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

1.3 Registrace/přihlášení ke službám

Registrace ke službám e-mailového marketingu nabízeným prostřednictvím webových stránek probíhá nejprve mimo webové stránky, přičemž prvotní kontakt lze provést také prostřednictvím webových stránek (kontaktní formulář nebo kontaktní e-mail).

Po navázání kontaktu je mimo webové stránky vystavena nabídka a následně je mezi společností KünzlerBachmann Directmarketing AG a zákazníkem individuálně uzavřena uživatelská smlouva.

S těmito přihlašovacími údaji se zákazník může přihlásit na webové stránky a využívat objednané služby.

Zákazník se rozhodne, které osobní údaje chce společnosti KünzlerBachmann Directmarketing AG, resp. systému KünzlerBachmann Directmarketing AG v souvislosti s online službami předat. Společnost KünzlerBachmann Directmarketing AG vystupuje v souvislosti s poskytováním služeb jako zpracovatel údajů. V této situaci je za zpracování osobních údajů odpovědný zákazník.

KünzlerBachmann Directmarketing AG jmenovala společnost Mailprofiler Development s.r.o., Řeznická 1332/7, Česká republika, jako dílčího zpracovatele pro poskytování online služeb, které jsou nabízeny prostřednictvím webových stránek. Osobní údaje předávané zákazníkem v souvislosti se službami nabízenými na webových stránkách jsou uloženy na serverech společnosti Mailprofiler.

2. Marketing

2.1 Newsletter

Na různých stránkách webu najdete odkaz k přihlášení k odběru našeho newsletteru. Dostanete se tam přes odkaz na stránku pro zadávání newsletteru. Tam jsou požadovány následující údaje:

 • Titul
 • Jméno a příjmení
 • Emailová adresa*

Údaje označené * je nutné uvést.

Po zadání výše uvedených údajů můžete aktivovat registraci k odběru našeho newsletteru. Používáme zde mechanismus dvojitého ověření. Po odeslání registrace od nás obdržíte e-mail s potvrzovacím odkazem. Tento odkaz musíte potvrdit, abyste se mohli definitivně přihlásit k odběru newsletteru.

Vaše údaje budeme používat pro zasílání newsletteru, dokud svůj souhlas neodvoláte. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Kontaktní údaje naleznete níže v části 10. Ve všech e-mailech s newsletterem najdete také odkaz pro odhlášení odběru.

Pro zasílání newsletterů používáme vlastní e-mailové marketingové řešení XCAMPAIGN. Údaje jsou šifrovány pomocí služby XCrypto ve Švýcarsku a anonymně hostovány na serverech společnosti Super Network s.r.o. v Praze v České republice.

Náš newsletter může obsahovat tzv. web beacon (sledovací pixel) nebo podobné technické prostředky. Pokud jde o webové majáky, jedná se o neviditelné grafické prvky o velikosti 1x1 pixel, které se vztahují k ID uživatele příslušného odběratele newsletteru.

Pro každý zaslaný newsletter jsou k dispozici informace o použitém adresním souboru, subjektu a počtu zaslaných newsletterů. Dále je možné zjistit, na které adresy newsletter ještě nebyl doručen, na které adresy byl odeslán a u kterých adres se doručení nezdařilo. Je také možné zobrazit, které adresy newsletter otevřely. A konečně existují také informace o tom, které adresy se z odběru newsletteru odhlásily. Tyto údaje používáme pro statistické účely a k optimalizaci newsletteru z hlediska obsahu a struktury. To nám umožňuje lépe přizpůsobit informace a nabídky v našem newsletteru individuálním zájmům příjemce. Sledovací pixel se po smazání newsletteru vymaže.

Chcete-li zakázat používání webového majáku v našem newsletteru, nastavte prosím svůj e-mailový program tak, aby se ve zprávách nezobrazovalo žádné HTML (pokud tomu tak není již ve výchozím nastavení).

Registrací nám udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých údajů pro pravidelné doručování newsletteru na vámi uvedenou adresu a také pro statistické vyhodnocování chování uživatelů a pro optimalizaci newsletteru. Tento souhlas představuje náš zákonný základ pro zpracování údajů pro účely zasílání newsletteru ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR

2.2 Re-targeting

KünzlerBachmann Directmarketing AG používá na webových stránkách tzv. technologie re-targetingu. V tomto ohledu se analyzuje chování uživatelů na webových stránkách, aby bylo možné uživateli nabídnout individuální reklamu šitou na míru, a to následně i na partnerských webových stránkách. Chování uživatele je přitom zaznamenáváno jako pseudonym.

Většina technologií pro re-targeting využívá soubory cookie (k tomu viz níže bod 5).

Na této webové stránce se používá technologie Doubleclick by Google—služba společnosti Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ('Google')—-. Společnost Google k tomuto účelu používá takzvaný soubor cookie DoubleClick, který umožňuje rozpoznat prohlížeč používaný uživatelem při návštěvě jiných webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie při návštěvě těchto webových stránek (včetně IP adresy) jsou přenášeny a ukládány na server společnosti Google ve Spojených státech amerických.

Společnost Google bude tyto informace používat k vyhodnocování používání webových stránek z hlediska umisťovaných reklam, k sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách a reklamách pro provozovatele webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. Společnost Google může tyto informace v případě potřeby předat také třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají tyto údaje jménem společnosti Google. V žádném případě však společnost Google nebude spojovat IP adresu uživatelů s jinými údaji společnosti Google.

Uživatelé mohou kdykoli zabránit opětovnému cílení tím, že odmítnou nebo zakážou příslušné soubory cookie v liště nabídek webového prohlížeče (viz část 5 'Cookies').

Náš oprávněný zájem na personalizovaném přístupu k reklamě je zákonným základem pro toto zpracování údajů ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 1303/2013. 6 odst. 1 písm.  f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Proti tomuto zpracování údajů můžete kdykoli vznést námitku. Postup pro tento případ byl uveden v předchozím odstavci.

.

3. Poskytování údajů třetím stranám

Osobní údaje uživatelů sdílíme pouze tehdy, pokud s tím uživatel výslovně souhlasil, pokud k tomu existuje zákonná povinnost nebo pokud je to nezbytné pro vymáhání práv a nároků z naší strany.

Osobní údaje uživatelů navíc sdílíme s třetími stranami, pokud je to nezbytné v rámci používání webových stránek, jakož i pro zodpovídání dotazů, zpracování žádostí nebo pro poskytování služeb požadovaných uživatelem. Použití údajů předaných za tímto účelem třetí stranou je přísně omezeno na uvedené účely.

Různí poskytovatelé služeb třetích stran jsou výslovně zmíněni v těchto zásadách ochrany osobních údajů (např. bod 2.2 'Re-targeting' a bod 6 'Nástroje pro sledování'). Dalším poskytovatelem služeb, kterému jsou předávány osobní údaje, resp. který má nebo může mít přístup k vašim osobním údajům, je společnost, která je hostitelem webových stránek. V současné době je to společnost SuperNetwork s.r.o. v Praze. Webové stránky jsou umístěny na serverech v Praze v České republice.

4. Smluvní předmět Předávání osobních údajů do zahraničí

Jsme oprávněni předávat osobní údaje uživatelů také třetím společnostem a poskytovatelům služeb do zahraničí, pokud je to nezbytné v rámci účelů dříve uvedených v bodě 3. V tomto ohledu jsou samozřejmě dodržovány právní předpisy pro předávání osobních údajů třetím osobám.

Tyto třetí osoby jsou povinny dodržovat ochranu osobních údajů ve stejném rozsahu jako my. Pokud úroveň ochrany osobních údajů neodpovídá v dané zemi švýcarským právním předpisům nebo právním předpisům EU o ochraně osobních údajů, smluvně zajistíme, aby ochrana osobních údajů vždy odpovídala ochraně ve Švýcarsku, resp. v Evropském hospodářském prostoru (EHP).

Různí poskytovatelé služeb třetích stran a adresy jejich sídel jsou uvedeny v předchozí části ('Poskytování údajů třetím stranám'). Někteří poskytovatelé služeb třetích stran uvedení v těchto Zásadách ochrany osobních údajů mají sídlo v USA (viz 'Nástroje pro sledování', 'Opakované cílení'). Další informace o předávání údajů do USA naleznete v části 'Nástroje pro sledování'.

5. Soubory cookie

Na webových stránkách www.xcampaign.info používáme soubory cookie.

Soubory cookie pomáhají v mnoha ohledech usnadnit, zpříjemnit a zkvalitnit vaši návštěvu našich webových stránek. Soubory cookie jsou informační soubory, které váš webový prohlížeč automaticky ukládá na pevný disk vašeho počítače při návštěvě našich webových stránek. Soubory cookie nepoškozují pevný disk vašeho počítače ani nám prostřednictvím nich nejsou předávány žádné osobní údaje.

Většina internetových prohlížečů přijímá soubory cookie automaticky. Svůj prohlížeč však můžete nastavit tak, aby se do vašeho počítače žádné soubory cookie neukládaly nebo tak, aby se při přijetí nového souboru cookie vždy objevila poznámka. Vypnutí souborů cookie může znamenat, že nebudete moci využívat všechny funkce našeho portálu.

6. Nástroje pro sledování

6.1 Google Analytics

Pro účely návrhu podle potřeb a průběžné optimalizace našich stránek používáme webovou analytickou službu Google Analytics od společnosti Google. V této souvislosti se vytvářejí pseudonymizované profily používání a používají se malé textové soubory—které se ukládají ve vašem počítači ('cookies')—. Informace generované soubory cookie o vašem používání našich webových stránek, jako jsou

 • typ/verze prohlížeče
 • používaný operační systém
 • referer URL (dříve navštívená stránka)
 • název hostitele přistupujícího počítače (IP adresa)
 • čas požadavku na server
 • zařízení

jsou přenášeny na servery společnosti Google v USA a tam ukládány. IP adresa je přitom před přenosem v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru, respektive Švýcarska, zkrácena aktivací anonymizace IP ('anonymizeIP') na našich webových stránkách. Anonymizovaná IP adresa přenášená v rámci služby Google Analytics z vašeho prohlížeče nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa odeslána na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. V těchto případech zajišťujeme prostřednictvím smluvních záruk, že společnost Google dodržuje dostatečnou úroveň ochrany osobních údajů.

Informace slouží k vyhodnocování využívání našich webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb spojených s využíváním webových stránek a internetu pro účely průzkumu trhu a návrhu těchto webových stránek podle potřeb. Tyto informace mohou být také předány třetím stranám, pokud to vyžadují právní předpisy nebo pokud třetí strany zpracovávají tyto údaje [naším] jménem. Podle společnosti Google nebude IP adresa v žádném případě spojována s jinými údaji o uživateli. Používáme funkci 'Audiences' ve spojení se službou Google Analytics.Výsledkem je, že v přehledech mohou být uživatelé našich webových stránek sestaveni podle způsobu používání webových stránek a vytvořených profilů používání pro určité skupiny publika se srovnatelnými profily.

Uživatelé mohou zabránit zadávání údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s používáním webových stránek daným uživatelem (včetně IP adresy) společnosti Google, jakož i zpracování těchto údajů společností Google, a to tak, že si uživatelé stáhnou a nainstalují doplněk prohlížeče dostupný na stránkách společnosti Google.

Náš oprávněný zájem na optimalizaci našich webových stránek a na zlepšování našich služeb ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR je právním základem pro toto zpracování údajů. Proti tomuto zpracování údajů můžete kdykoli vznést námitku. Postup pro tento případ byl uveden v předchozím odstavci.

Pro úplnost uvádíme, že orgány USA mohou provádět monitorovací opatření podle právních předpisů USA, v jejichž rámci je možné obecné ukládání všech údajů předávaných z Evropské unie do Spojených států. Děje se tak bez rozlišení, omezení nebo výjimek—na základě sledovaného cíle a bez objektivních kritérií, která by umožňovala omezit přístup orgánů USA k osobním údajům a jejich následné použití—pro určité, přísně omezené účely, které by přístup k těmto údajům odůvodňovaly.

Uživatele žijící v některém z členských států EU je třeba informovat, že z hlediska Evropské unie (i na základě témat uvedených v tomto oddíle) nemají USA dostatečnou úroveň ochrany údajů. Vzhledem k tomu, že jsme v těchto zásadách ochrany osobních údajů vysvětlili, že příjemci údajů (jako je společnost Google) sídlí v USA, zajistíme buď prostřednictvím smluvních ujednání s těmito společnostmi, nebo zajištěním certifikace těchto společností v rámci štítu EU-USA na ochranu soukromí, aby vaše údaje byly našimi partnery chráněny na odpovídající úrovni.

6.2 Google Tag Manager

Tato webová stránka používá Google Tag Manager. Samotný Tag Manager neshromažďuje osobní údaje. Nástroj aktivuje další značky, které zase mohou potenciálně shromažďovat údaje. Google Tag Manager k těmto údajům nemá přístup. Pokud byla provedena deaktivace na úrovni domény nebo souborů cookie, přetrvá to pro všechny sledovací značky, které jsou implementovány pomocí nástroje Google Tag Manager. Oznámení společnosti Google o ochraně osobních údajů týkající se tohoto nástroje naleznete zde: https://www.google.de/tagmanager/use-policy.html.

7. Právo na informace, opravu, výmaz a omezení zpracování; právo na přenositelnost údajů; právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo bezplatně požádat o informace o osobních údajích, které o Vás uchováváme. Kromě toho máte právo na opravu nepřesných údajů a právo na výmaz vašich osobních údajů, pokud to není v rozporu se zákonnou povinností jejich uchovávání nebo pokud je to právně přípustné, čímž nám umožníte údaje zpracovávat.

Máte také právo požadovat od nás zpět veškeré údaje, které jste nám poskytli (právo na přenositelnost údajů). Máte právo obdržet údaje v běžném formátu souboru.

Pro výše uvedené účely nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy gdpr.officer@mailprofiler.com. Pro vyřízení vašich žádostí můžeme dle vlastního uvážení požadovat prokázání totožnosti.

Dále máte právo kdykoli si stěžovat u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů.

8. Zabezpečení údajů

Používáme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně Vašich osobních údajů uložených u nás před manipulací, částečnou nebo úplnou ztrátou a před neoprávněným přístupem třetích osob. Naše bezpečnostní opatření se neustále zdokonalují v souladu s technologickým vývojem.

Velmi vážně bereme také ochranu údajů uvnitř skupiny. Zavazujeme naše zaměstnance a námi pověřené společnosti poskytující služby k zachování důvěrnosti a dodržování předpisů o ochraně osobních údajů.

9. Kontaktní partner

Pokud máte dotazy týkající se ochrany osobních údajů na našich webových stránkách, jakož i našeho zpracování údajů, nebo pokud si přejete vyžádat informace či vymazat své údaje, použijte prosím následující kontaktní adresu:

KünzlerBachmann Directmarketing AG
Datenschutz
Haldenstrasse 16A
CH-8306 Brüttisellen
gdpr.officer@mailprofiler.com